Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Mattias Fagerholm (f 1952)
“Stenar”

mjukgrundsetsning 204 x 250;
Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.
Av principiella skäl har konstnären avstått från att numrera upplagan, som dock är begränsad till de av FfGK beställda 320 exemplaren.

Portföljår:1980

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1980 [pdf 198KB]