Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Mats Ergon (1933-2012)
“Vinterväg”

etsning 265 x 160;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1964
“Här?” (état I)

etsning 498 x 327;
Tryckningen utförd av konstnären.
Bladet finns även i ett senare état, tryckt i ett fåtal exemplar. Där har de båda bleka och nästan tomma sidofälten bytts ut mot tre nya, flankerande plåtar med tidningsbilder från en värld utanför det privata jaget.

Portföljår:1969
“Skärvor”

akvatintetsning 334 x 233;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1984

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1984 [pdf 326KB]