Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Axel Erdmann (1873-1954)
"Sillfiske vid Kullen"

linje- och akvatintetsning198 x 275;
text: SILLFISKE VID KULLEN AX. ERDMANN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1899. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerat.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1899
”I fiskehamnen”,

färglitografi 665 x 500;
text: I FISKEHAMNEN FÄRGLITOGRAFI AV AX. ERDMANN FÖREN. F. GRAF. KONST 1904 IDUNS KUNGL. HOFBOKTR. STHLM. Signerad på stenen nere t.h. i bildytan: Ax. Erdman.
I: utan text. Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Iduns Kungl. Hovboktryckeri, Stockholm,
(Extrablad).

Portföljår:1904