Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albert Engström (1869-1940)
“Lejonhuvud”

etsning 156 x 198;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1924
Signerad i plåten t v i bildytan: ALBERT ENGSTRÖM
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 10)

Portföljår:1924 och 2015
“Porträtt av dr Hjalmar Lundbohm”,

mjukgrundsetsning tryckt i orange) 248 x 205;
text: Fören. För Grafisk Konst 1925
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning):
Albert Engström
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 25)

Portföljår:1925
“Forskningsresanden Knud Rasmussen”

etsning 175 x 130;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1929
Signerad i plåten t h i bildytan: ALBERT ENGSTRÖM
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Jungmarker 29)
Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm,

Portföljår:1929
“Jean Sibelius” (1923)

mjukgrundsetsning 294 x 227;
text: F.f.G.K. –40 Signerad i plåten: Till Jean Sibelius från hans vän Albert Engström
I: före annan text än ovanstående dedikation. Handsignerad.
II: med all text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 21, état 1 resp 2)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1940
"Far och son"

Karl Andersson (1853–1842)
(efter teckning av Albert Engström)
xylografi 210 x 238;
Tryckt av Mora Konstförlag & Tryckeri.

Portföljår:2004