Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carl E Enequist (1862-1900)
”Efter Rembrandt” (C. Claesz Anslo)

etsning 184 x 160;
text: EFTER REMBRANDT. CARL ENEQVIST SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1897. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. – Bilden är en kopia av Rembrandts gravyrporträtt av mennonitprästen Cornelius Claesz Anslo (1641). – Även detta blad är inköpt från en av Axel Tallbergs elever.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1897
"Advokaten" (efter A van Ostade)

etsning 230 x 182;
text (i boktryck): ADVOKATEN Efter A. Van Ostade (i Nat.Museum) CARL ENEQVIST SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1898.
I: Före all text. Handsignerad.
II: med text.


Portföljår:1898
"Flöjtspelaren" (efter J Leyster)

etsning 242 x 200;
text: FLÖJTSPELAREN efter JUDITH LEYSTER (i Nat. Museum) CARL ENEQVIST SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerat.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1899