Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ossian Elgström (1883-1950)
“Ajattaja”

akvatintetsning 230 x 295;
text: AJATTAJA. OSSIAN ELGSTRÖM AQV.
FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan: OE 1914 (sammanskrivet inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1914).
II: med text.

Portföljår:1915
“Guden”

akvatintetsning 320 x 248;
text (i boktryck): GUDEN. FÖREN. F. GRAFISK KONST O. ELGSTRÖM GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan: OE (sammanskrivna), 1919 (inom en rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1922
“Rengärdet”

etsning 210 197;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1930. Signerad i plåten t v i bildytan: OE (sammanskrivna) 1930 (inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1930
“Amen”

etsning 317 x 255;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1931
Signerad i plåten t h i bildytan: OE
(sammanskrivna) 1930 (inom rektangel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1930).
II: med text.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1931och 2015