Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Svenolov Ehrén (1927-2004)
“Ålabod, Böste”

etsning 171 x 227;
text: F.f.G.K. 54 Signerad i plåten:
S-O.E. –54 -”-
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1954
“Hos Malte”

etsning 126 x 215;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1958