Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albert Edelfelt (1854-1905)
“Gubbe som lyssnar”

etsning 227 x 128;
text (i boktryck): GUBBE SOM LYSSNAR.
ALBERT EDELFELT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1905. A.B. F. TILGMAN, HELSINGFORS.
Signerad i plåten t h i bildytan (skrivstil): Edelfelt.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad
Tryckningen utförd av A.B. F Tilgmans tryckeri, Helsingfors.
Påskrift på ett ex i Nationalmuseum: “Studie till en påtänkt komposition: Bellman sjungande sista sången för sina vänner några dagar innan han dog.”
– Edelfelt avled innan köpet av plåten helt hade avslutats.

Portföljår:1905