Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Vanja Ebbersten (1920-1994)
“Vinter på gården”

trägravyr 178 x 55;
text: V. EBBERSTEN F.f.G.K. 1949.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm.
(Extrablad)

Portföljår:1948