Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Erik Detthow (1888-1952)
“Tjuvskyttar”

etsning 198 x 146;
I: utan all text. Handsignerad.
II: utan all text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Imprimerie Brunel, 61 Rue Mouton Duvernet, Paris.

Portföljår: 1936