Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Janne Dahl (1924-2006)
“Snärje II”

etsning 200 x 220;
Ingen plåtsignatur.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1955
“Fågelbuskarna”

etsning 181 x 245;
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1957
“Torget”

etsning 128 x 184;
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1958
“Macchia II”

etsning 183 x 263;
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1963