Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Gustaf Croner (1889-1962)
“Rue Norvins”

etsning 222 x 193;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1942
“Skördefält” (1939–40)

etsning 202 x 240;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1946
“Kust, Halland”

etsning 138 x 205;
Text: G. Croner F.f.G.K. -48 i bildytan n.t.v.
I: Före all text; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1948