Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Stina Carlsson (f 1947)
“Lässtunden”

etsning 259 x 231;
Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår:1988

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1988 [pdf 288KB]