Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Arthur Carlsson (C:son) Percy (1886-1976)
“Ingrid”

litografi tryckt i brunt) ca 360 x 260;
Signerad på stenen t h i bildytan: PERCY
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1924
“Läxläsning”

färglitografi (3 stenar) 270 x 205;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1931
Signerad på stenen t v i bildytan: PERCY
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1931