Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Curt Burström (f 1920-1964)
“Komposition VI”

akvatintetsning 244 x 298;
text under bildytan t h: FfGK 1953
Signerad i plåten t v nedanför bildytan:
C.B. 1952.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1953