Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Göran Brunius (1911-2005)
“Stenfalkhane”

etsning 294 x 222;
text: F.f.G.K. 1953 Signerad i plåten t v i bildytan: G.B. 1952
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1953