Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Carolina Benedicks-Bruce (1856-1935)
"Foglar bland persikoblom"

etsning, 228 x 323;
text: FOGLAR BLAND PERSIKOBLOM. CAROLINA B. BRUCE Imp. Ch. Delâtre FÖREN. F. GRAFISK KONST – 1890. Signerad i plåten t.h. i bildytan:
C. B. BRUCE 87. –
I: före annan text än plåtsignaturen. –
II: med text.
Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Delâtre, Paris.

Portföljår:1890