Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Erland Brand (f 1922)
“Landskap II”

etsning 319 x 243;
Signerad i plåten t v i bildytan: EB –60
Tryckningen utförd av Firma Koppartryck,
Gösta D Larsson, Göteborg.

Portföljår:1961