Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Stig Borglind (1892-1965)
“Romantiskt landskap” (1918)

etsning 300 x 240;
text (i boktryck): ROMANTISKT LANDSKAP.
FÖREN. F. GRAFISK KONST. STIG BORGLIND.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Zeitler 24, Rothlind 24, i båda böckerna benämnd ”Romantiskt landskap II”).

Portföljår:1923
“Kvarnen”

etsning och kopparstick 230 x 266;
text: Fören. f. Grafisk Konst 1927. “Kvarnen” Stig Borglind
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Zeitler 78, Rothlind 78, där benämnd “Skvaltkvarnen”) Motivet uppges vara en kvarn i Svartnäs Finnskog i Dalarna.

Portföljår:1927
“Årstabron” (1927)

kopparstick och torrnålsgravyr 267 x 355;
text: Stig Borglind Fören. f. Grafisk Konst 1932
I: före all text. Handsignerad.
II: med skrift.
(Zeitler 81, Rothlind 81)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1932
“Järpe”

torrnålsgravyr 217 x 169;
text: S. BORGLIND F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Zeitler 98, Rothlind 98)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1937
“Stadsbild från Lindesberg” (1925)

etsning, torrnålsgravyr, kopparstick
138 x 228;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad;
(Zeitler 70, Rothlind 79)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1944