Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bengt Böckman (f 1936)
“Samtida konstruktion”

akvatintetsning m kontursågad plåt 235 x 229;
Tryckningen utförd av koppartryckare Sigurd Kristensen, Köpenhamn.

Portföljår:1967