Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Elsa Björkman (1888-1982)
“Vinter”

träsnitt (2 stockar) 173 x 214;
text (i boktryck): “Vinter”.
Fören. f. Grafisk Konst. ELSA BJÖRKMAN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1922