Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Torsten Billman (1909-1989)
“Fransk restaurang”

grisailleträsnitt (4 stockar) 100 x 190;
text: Signerad i stocken n.t.v.: Billman.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad. (Montgomery 67)
Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår:1942
“Kring en gitarrspelerska”

grisailleträsnitt 178 x 199;
text: Signerad i stocken n.t.h.: BILLMAN;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av
konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår:1944
“Katerina och barnen”

grisailleträsnitt (3 stockar) 107 x 125;
Signerad i stocken: T B
I: utan text. Handsignerad.
II: utan text.
(Montgomery 132)
Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår:1951
“Överläkaren II” (omkr 1948)

grisailleträsnitt (2 stockar) 247 x 194;
(Montgomery 150)
Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår:1956
“Fröding”

träsnitt (2 stockar) 289 x 215;
Signerad i stocken n.t.h. BILLMAN (Montgomery 185)
Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår:1957
“Honoré de Balzac II”

grisailleträsnitt (2 stockar) 133 x 105;
Signerad i stocken n.t.v.: ”TB”. Text n.t.h. i stocken: ”H. DE BALZAC”. (Montgomery 194)
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1966
“Indian klagar för Lincoln”

grisailleträsnitt 247 x 197;
(Montgomery 213)
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1970