Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Waldemar Bernhard (1890-1965)
“Stigbergsgatan, Stockholm”

träsnitt 223 x 177;
text: W. BERNHARD 1927 (i bildytans nederkant). FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927. Signerad i stocken t v i bildytan: WB (sammanskrivna inom en cirkel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Bladet är tryckt på japanpapper.

Portföljår:1927
“Gamla Djurgården, Stockholm”

träsnitt 250 x 180;
text i boktryck på passepartouten:
FÖR. F. GRAFISK KONST 1931 / W. BERNHARD 1930 /
GAMLA DJURGÅRDEN, STHLM
Signerad i stocken t h i bildytan: WB (sammanskrivna, på svart cirkelrund grund).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text (på passepartouten).
Tryckningen utförd av Linköpings Litografiska AB.

Portföljår:1931och 2015
“Den gamla gränden”

träsnitt 247 x 187;
text i boktryck på passepartouten: FÖR. F. GRAFISK KONST
1934 W. BERNHARD DEN GAMLA GRÄNDEN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text (på passepartouten).
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1934
“Timmerflottning i Dalälven”

träsnitt 154 x 224;
Signerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1938
“Från Nordmarks gruva”

träsnitt 158 x 217;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1946