Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Sigge Bergström (1880-1975)
“Verner von Heidenstam”

träsnitt 223 x 172;
text (i boktryck): PORTRÄTT AF VERNER VON HEIDENSTAM. ORIG. TRÄSNITT AF SIGGE BERGSTRÖM. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.B. Signerad i stocken t h i bildytan: SB (inom rektangel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Detta blad är återgivet i “Svenskt konstnärslexikon I” (Malmö 1952; mot sid 162).
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1909
“Värmländskt landskap”

träsnitt 223 x 172;
text (i boktryck): “VÄRMLÄNDSKT LANDSKAP” ORIG. TRÄSNITT AF SIGGE BERGSTRÖM. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.B.
Signerad i stocken t h i bildytan: SB (inom rektangel).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1909
“Vinterlandskap”

träsnitt 149 x 188;
text (i boktryck):
SIGGE BERGSTRÖM – VINTERLANDSKAP.
FÖREN. FÖR. GRAFISK KONST 1918.
Signerad i stocken t v i bildytan: 19 SB 11.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1918
“Stigberget” (Stockholm)

träsnitt 172 x 223;
text (i boktryck):
Fören. f. Grafisk Konst. 1929.
Sigge Bergström. Stigberget
Signerad i stocken t h i bildytan: 19 SB 29
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Handpresstryckeriet
Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Portföljår:1929