Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Alfred Bergström (1869-1930)
"Skymning"

linje- och akvatintetsning 161 x 235;
text: SKYMNING ALFR. BERGSTRÖM SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1897. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Detta är ytterligare ett exempel på blad som FfGK under 1890-talet köpte in från elever vid Tallbergska etsarskolan (Kongl. Akademiens etsarskola) för utgivning i sina grafikportföljer.

Portföljår:1897
"Vinter"

linje- och akvatintetsning 247 x 176;
text: VINTER A. BERGSTRÖM INV. ET SC. GÖREN. F. GRAFISK KONST 1899. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1899
“Vid Nybrohamnen”

akvatintetsning 250 x 184;
text: VID NYBROHAMNEN. A BERGSTRÖM SC. FÖREN.
F. GRAFISK KONST 1904. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad (1903).
II: med text.
Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1904
“Vinter”

akvatintetsning 195 x 245;
text: VINTER. A.BERGSTRÖM INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1906
“Kvällstämning öfver havet”

akvatintetsning 223 x 163;
text: KVÄLLSTÄMNING ÖFVER HAFVET. ALFR. BERGSTRÖM AQV. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1914