Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Annie Bergman (1889-1987)
“Torget i Lucca”

etsning 163 x 210;
text (i boktryck): TORGET I LUCCA. FÖREN.
F. GRAFISK KONST. ANNIE BERGMAN SC.
Signerad i plåten t h i bildytan:
A B (inom en oval) –16
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1916).
II: med text.

Portföljår:1917
“Hundrova”

färgträsnitt (3 stockar; japanpapper) 180 x 148;
Signerad i
stocken n.t.h.: AB.”
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1943
“Silvestris”

färgträsnitt (3 stockar) 219 x 149;
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår:1962