Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Yngve Berg (1887-1963)
“Vår Ulla låg i sängen och sof

litografi tryckt i rödbrunt) ca 140 x 205;
text (i boktryck):
“VÅR ULLA LÅG I SÄNGEN OCH SOF”.
ORIG. LIT. AF YNGVE BERG. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A.BÖRTZELLS TR. A.B. STHLM. Signerad på stenen t v i bildytan: Yngve.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av A Börtzells Tryckeri AB, Stockholm.

Portföljår:1918
“Akropolen i Mykene”

litografi 290 x 390;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1931
Signerad på stenen t h i bildytan: Yngve
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår:1931