Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Louis Bastin (1912-1979)
“Rue Mouffetard”

etsning 178 x 178;
text: Signerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1939
“Måltiden”

färglitografi (3 stenar) 420 x 305;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av Firma Rolf Jansson, Stockholm

Portföljår:1946
“John i profil”

etsning 310 x 205;
text: BASTIN 1948 i bildytan n.t.v.
I: före all text utom plåtsignaturen; Handsignerad.
II: med text: ”F.f.G.K. -48” i bildytan n.t.h. Ej handsignerad.
Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm; troligen av AG Lundins dotter, Annastina Lindblom, som efter faderns död detta år övertog faderns tryckeri.

Portföljår:1948
“Interiör med spiraltrappa”

akvatintetsning 339 x 357;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1958
“Stilleben med mortlar”

akvatintetsning 258 x 328;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1960
“Ateljéinteriör”

akvatintetsning 312 x 364;
Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår:1962
“Tidningsläsaren”

linje- och akvatintetsning 265 x 229;
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm. Denna upplaga är ej numrerad.

Portföljår:1965
“Uppställning”

etsning 154 x 208;
Tryckningen utförd av Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår:1969