Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Telma Aulio Paananen (f 1931)
“Potatissättning”

etsning 196 x 251;
Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår:1970