Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Hjalmar Asp (1879-1940)
“Från en skånsk by”

litografi 235 x 362;
text: FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST. 1932 “FRÅN EN SKÅNSK BY”, ORIG. LITO HJ. ASP. Sk. Lito A.-B. Signerad på stenen t v i bildytan: HjA 32
I: före text och sign. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Skånska Litografiska AB, Malmö.

Portföljår:1932