Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Stig Åsberg (1909-1968)
“Skogsbryn”

etsning och torrnålsgravyr 167 x 225;
text: STIG ÅSBERG F.f.G.K. 1937
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
(Jungmarker 6, état 2 resp 3)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1937
“Sörmländskt landskap”

etsning 123 x 174;
text: STIG ÅSBERG F.f.G.K 1938;
Ej signerad i plåten.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 14, état 1 resp 2)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1938
“Dam med pälsmössa”

etsning och torrnålsgravyr 245 x 197;
text: F.f.G.K.–40
Ej signerad i plåten.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 16, état 1 resp 2)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1940
“Stilleben med fågelben och insekter”

etsning och torrnålsgravyr 220 x 170;
text: F.f.G.K. –42
Ej signerad i plåten.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.
(Jungmarker 25, état 2 resp 3)
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1942
“Atomålder”

etsning 137 x 238;
Bladet är ej medtaget i Gunnar Jungmarkers
förteckning över Stig Åsbergs grafiska verk, vilken omfattar tiden fram t o m 1946.
Tryckningen utförd av Kerstin
Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår:1959
“Havsvik” (1959)

etsning 245 x 180;
(Bladet är ej medtaget i Gunnar Jungmarkers förteckning över Stig Åsbergs grafiska verk, vilken omfattar tiden fram
t o m 1946)
Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.
Portföljår:1960