Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Bengt Arkö (1921-2009)
“Rytmisk figur”

linoleumsnitt 241 x 493;
Tryckningen utförd av konstnären.
På omslaget till 1988 års grafikportfölj anges felaktigt detta blads teknik som träsnitt.

Portföljår:1988

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1988 [pdf 324KB]