Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Olle Ängkvist (f 1922)
“Tre figurer i rörelse”

träsnitt 256 x 323;
Tryckningen utförd av Solna Tryckeri AB, Solna.

Portföljår:1961