Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Kjell Andersson (f 1937)
“Hatten”

akvatintetsning 261 x 334;
Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår:1973

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1973 [pdf 259KB]