Föreningen för Grafisk Konst   Konstnär tillbaka
Axel Andersson (J.A.G. Acke) (1859-1924)
"Farmor"

etsning 237 x 168;
text: FARMOR. A. ANDERSSON INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Ej handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm)

Portföljår:1888
"Över isen"

etsning 208 x 266;

Portföljår:1891