Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Nils Elias Anckers (-Andersson) (1858-1921)
“Dristigheten”

etsning 177 x 247;
text: “DRISTIGHETEN”. N.E.ANDERSSON INV. ET SC. FÖREN. F. GRAF. KONST. 1901. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t h i bildytan:NEA. 01
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.
Handsignerad.

Portföljår:1901
“Molnet”

linjeetsning 246 x 174;
text: MOLNET. N. E. ANCKERS DEL. ET SCULP.
FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM.
Signatur i plåten t h i bildytan:
NEA. 11.
I: före annan text än plåtsignaturen
II: med text;
Handsignerad

Portföljår:1913