Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Albin Amelin (1902-1975)
“Sovande gosse”

litografi ca 330 x 430;
text: FÖREN. F. GRAFISK KONST, 1936 Signerad på stenen t v i bildytan:
Amelin –36.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.
Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms litografiska tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1936