Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
David Ahlqvist, (1900-1988)
“Mitt fönster”

etsning 152 x 123;
Signerad i plåten t v i bildytan: D.A. 29.
Handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.
Inhäftad i den signerade upplagans ”Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” nr IX (1930)

Portföljår:1930
“Interiör”

etsning 270 x 177;
Signerad i plåten t v i bildytan: D.A.30.
Handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1935
“Gård med brunn och vårdträd”

etsning 129 x 186;
text: Signerad i plåtens nederkant, rakt under husgaveln: D.A.;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår:1944