Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Ottilia Adelborg (1855-1936)
“Ridande kulla”

träsnitt 215 x 190 mm;
tryckt av Jordi och Axel Arkö, i Orsa Grafiks verkstad på 80 år gamla kozo-papper; upplaga 250 ex.

Portföljår:2014