Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Kerstin Abram-Nilsson (1931-1999)
“Samhället”

linjeetsning och flatbitning 320 x 244;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.


Portföljår:1960
“Circumnavigare”

linoleumsnitt i två färger 403 x 277;
Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår:1969
“Riva ner och bygga upp”

färgetsning 248 x 324;
Tryckningen utförd av M. Frélaut hos Atelier Lacourière & Frélaut, Paris.

Portföljår:1991

Läs mer: Ur Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst 1991 [pdf 147KB]