Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Emil Åberg (1864-1940)
"Vid Fiskarehamnen, Stockholm”

etsning 333 x 440;
text (i boktryck): VID FISKAREHAMNEN, STOCKHOLM. EMIL ÅBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM. Signerad nedtill i plåten: E Å (sammanskrivna).
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.
(Extrablad)

Portföljår:1910