Föreningen för Grafisk Konst   KONSTNÄR tillbaka
Idun Baltzersen

"By vid kanten"

Träsnitt, 443 × 300
Tryckt av Tellus Grafik, Jenny Olsson på Fabriano Rosaspina
220 g. Upplaga 226 ex.

Portföljår: 2018