Föreningen för Grafisk Konst   GRAFIKPORTFÖLJ
1981
Portföljens upplaga 320 ex.

Birger Forsberg (1922-2012)
“Sju koppargrafiska tekniker”, hårdgrunds- mjukgrunds- och
akvatintetsning mezzotint torrnåls- och dentalgravyr, kopparstick
243 x 327 [mer info]

Madeleine Hatz (f 1952)
“Ur dunklet”, etsning 267 x 380 [mer info]

Nils G Stenqvist (1934–2005)
“Hemliga tecken”, färgetsning 212 x 249 [mer info]

Eva Stockhaus (1919–2009)
“Januari”, trägravyr 246 x 130 [mer info]
1982
Portföljens upplaga 320 ex.

Elisabeth Lundqvist (f 1945)
“Säl”, etsning 229 x 224 [mer info]

Kristina Munklinde (f 1936)
“Så byggde havet”, linoleumsnitt 337 426 [mer info]

Gunborg Westlund (f 1941)
“Det afrikanska huset”, litografi 237 x 347 [mer info]

Nisse Zetterberg (1910–1986)
“Hovtång och maskrosboll”, stenlitografi [mer info]
1983
Portföljens upplaga 320 ex.

Agneta Granstad (f 1949)
“Komplikationer V”, akvatintetsning 285 x 333 [mer info]

Bengt Landin (f 1933)
“Kräftan och jungfrun”, färglitografi 302 x 253 [mer info]

Göran Nilsson (1930-2014)
"En högsommardag”, litografi 243 x 430 [mer info]

Olof Sandahl (f 1938)
“Hälsningen”, linoleumsnitt i två färger 268 x 340 [mer info]
1984
Portföljens upplaga 320 ex.

H Per Andersson (f 1946)
“Ögongymnastik”, etsning 197 x 156 [mer info]

Mats Ergon (1933-2012)
“Skärvor”, akvatintetsning 334 x 233 [mer info]

Göran Folcker (1920–2000)
“Aga Khans hus i Paris”, färglitografi 297 x 393 [mer info]

Richard Årlin (f 1945)
“Magiker”, kopparstick 151 x 122 [mer info]
1985
Portföljens upplaga 320 ex.

Leif Elggren (f 1950)
“Jungfrun”, torrnålsgravyr 197 x 119 [mer info]

Cecilia Frisendahl (1922-2014)
“Tigeröga”, etsning och kopparstick 353 x 386t [mer info]

Olle Hamngren (f 1960)
“Pilot”, etsning 248 x 252 [mer info]

Karl-Gustaf (K G) Nilson (f 1942)
“Geometri”, färgserigrafi 300 x 391 [mer info]
1986
Portföljens upplaga 320 ex.

Stefano Beccari (f 1944)
“Hommonculus”, etsning 251 x 188 [mer info]

John Jacobsson (f 1958)
“Ishockeymålvakt”, trägravyr 259 x 217 [mer info]

Gerald Steffe (f 1939)
“Mask”, etsning 230 x 313 [mer info]

Bo Swenson (f 1932)
“Allén”, färgserigrafi 398 x 548 [mer info]
1987
Portföljens upplaga 320 ex.

Per-Olof Larsson (f 1955)
“Ur stenarnas liv – Kvarteret”, akvatintetsning 245 x 313
[mer info]

Franco Leidi (f 1933)
“Det slutna rummet”, kopparstick 169 x 104 [mer info]

Brita Molin (1919–2008)
“Höstvisa”, färgakvatint 214 x 299 [mer info]

Hans Wigert (1932-2015)
“Ängen”, torrnålsgravyr 231 x 266 [mer info]
1988
Portföljens upplaga 320 ex.

Bengt Arkö (1921–2009)
“Rytmisk figur”, linoleumsnitt 241 x 493 [mer info]

Stina Carlson (f 1947)
“Lässtunden”, etsning 259 x 231 [mer info]

Ingvar Hurtig (f 1934)
“Vilande figur”, färgserigrafi 312 x 280 [mer info]

Göran Littorin (f 1952)
“Hålet”, Mezzotint och hårdgrundsetsning 235 x 192 [mer info]
1989
Portföljens upplaga 320 ex.

H Per Andersson (f 1946)
“Biodynamisk bild”, färglitografi 231 x 314 [mer info]

Jan Brauner (f 1931)
“Brunsvart gran”, färgakvatint 276 x 200 [mer info]

Rune Grönjord (f 1934)
“Månsken”, akvatintetsning 246 x 276 [mer info]

Lennart Iverus (19302012)
“Valv och vegetativa former”, kopparstick 323 x 245
[mer info]

Ulf Rahmberg (f 1935)
“Spegeln”, akvatint- och mjukgrundsetsning 238 x 363 [mer info]
1990
Portföljens upplaga 320 ex.

Rune Claeson (f 1930)
“Vid Valar, Gotland”, etsning 331 x 399 [mer info]

Lennart Glemme (1927–2009)
“Ruinentré”, torrnålsgravyr 274 x 179 [mer info]

Ruth Goldmann (f 1941)
“Afrikas sol III”, färgetsning 198 x 246 [mer info]

Jan Manker (f 1941)
“Caelum ac terras miscere”, torrnålsgravyr 342 x 176
[mer info]