Föreningen för Grafisk Konst    KONTAKT
e-post: info@ffgrafiskkonst.se

Föreningen för Grafisk Konst
c/o Nationalmuseum
Gravyrsamlingen
Box 16176
103 24 Stockholm


Styrelsen består av :
Björn Krestesen (konstnär, ordf.)
Mikael Kihlman (konstnär, vice ordf.)
Åsa Andersson (konstnär)
Jordi Arkö (konstnär)
Carina Fryklund (Nationalmuseum)
Erik Jung (registrator)
Karl Haskel (kulturjournalist, författare)
Lea Ahmed Jussilainen (konstnär)
Benny Weinebrandt (ekonom)
Birgitta Zachrison (Nationalmuseum, materialförvaltare).