Föreningen för Grafisk Konst    FRIDELLNÅLEN

Alltsedan Föreningens för Grafisk Konst start år 1887 har föreningen på olika sätt verkat för den grafiska konstens fromma. Till en början genom att arrangera grafikutställningar, ofta i samarbete med andra föreningar och med svenska och utländska museer. Under 1980-talet infördes olika former av stipendier och projektbidrag, avsedda för bland annat skribenter, forskare, utställningsarrangörer och verkstäder.


År 2000 beslöt FfGK:s styrelse att inrätta ett speciellt grafikhederspris, avsett att uppmärksamma sådana personer som på ett anmärkningsvärt och berömvärt sätt, gärna pedagogiskt, informativt eller tekniskt, bidragit till att lyfta fram grafiken som konstart.

Priset skulle få sitt namn, Fridellnålen, efter den konstnär som bidragit med flest bidrag i föreningens då 114-åriga historia, Axel Fridell. Denna speciella nål har fått formen av en miniatyr av den kopparplåt (25 x 20 mm) på vilken Fridells mest kända torrnålsgravyr, ”Mr. Simmons”, även kallad ”Tidningsläsaren”, är graverad. På plåten ligger dessutom en miniatyr av en av Fridells egna torrnålar.

Formgivare till denna utmärkelse är silversmeden Karin Ferner från Falun, som tillverkar ett nytt exemplar först när en ny Fridellnålsmottagare är utsedd, ibland alltså med flera års mellanrum, ty priset delas inte ut med någon i förväg fastlagd intervall. Hittills har 14 Fridellnålar delats ut, varav 8 har tilldelats konstnärer, vilka även varit aktiva bland annat som pedagoger och skribenter.


Fridellnålen 2016

Lars Lundqvist
Föreningen för Grafisk Konst har beslutat tilldela Lars Lundqvist ”Fridellnålen”. Den utmärkelsen utdelas till personer som på ett anmärkningsvärt och berömvärt sätt, gärna pedagogiskt, informativt eller tekniskt, bidragit till att lyfta fram grafiken som konstart. Lars Lundqvist fyller mer än väl denna målsättning. Inom Litografiska Akademins ram har han arbetat som lärare på Hellidens folkhögskola, verksamhets¬ledare i Konstlitografiska kollektivverkstaden, utställningsarrangör på Konstlito¬grafiska Museet och i Kollektivverkstaden. Tillsammans med Karl-Åke Nyström startade han 1993 det internationella litografisymposiet i Tidaholm. Redan från början måste det ha varit en av litografivärldens mest ambitiösa mötespunkter med föredrag och utställningar av internationell litografi. Med det sjunde litografi¬symposiet (2015) slogs alla rekord. Tidaholm sattes på världskartan som ett litografiskt centrum. Utöver dessa verksamheter har Lars också haft tid att arbeta med sina egna litografier. Lars Lundqvist har som ingen annan bidragit till att lyfta fram litografin som konstart. Föreningen för Grafisk Konst vill tacka Lars genom att tilldela honom Fridellnålen 2016.
2000 Nils G. Stenqvist (1934 – 2005) konstnär, prof. vid Kungl. Konsthögskolan
2004 Kerstin Holmer, Norrköpings konstmuseum
2004 Anders Nyhlén, Galleri Astley, Uttersberg
2005 Karl Haskel, Stallarholmen (skribent)
2007 Pentti Kaskipuro (1930 – 2010) konstnär 
2010 Cecilia Frisendahl (f. 1922)konstnär 
2011 Ole Larsen, Helsingborg (tryckare)
2013 Jordi Arkö (f. 1951), Garsås, konstnär, lärare, konstkonsulent
2013 Ia Holmstrand (f. 1949), Strängnäs, gallerist och grafikförmedlare
2013 Svenrobert Lundqvist (f. 1940), Mölndal, konstnär
2015 Rune Bondjers (f.1948), Falun, antikvarie
2016 Lars Lundqvist (f. 1949), Lund, konstnär och lärare
2017 Leif Elggren (f. 1950), Stockholm, konstnär & kung av Konungarikena Elgaland-Vargaland
2017 Rachelle Puryear (f. 1947), Stockholm, konstnär, konsthistoriker & översättare